• Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Kraj dostawy:

Wyszukiwanie

Regulamin Programu Partnerskiego

  1. Postanowienia ogólne


1. Program Partnerski (zwany w dalszej części dokumentu „Programem”) to skierowany do nieograniczonego kręgu odbiorców program mający na celu zachęcanie do korzystania z oferty sklepu internetowego sklep.bodymania.pl oraz przewidujący uzyskiwanie korzyści przez jego uczestników. Program określa zobowiązanie sklep.bodymania.pl do wydania prowizji uczestnikowi Programu, który spełnił warunki ustalone przez sklep.bodymania.pl w niniejszym dokumencie.
2. Uczestnik Programu zwany dalej „Partnerem” to osoba, która została zarejestrowana w programie przez Organizatora oraz posiada aktywne konto w serwisie sklep.bodymania.pl.
3. Organizatorem Programu Afiliacyjnego jest „Bodymania Sp. z o.o. Sp.k.” z siedzibą w Tychach, ul. Jana Pawła II 5J, 43-100 Tychy.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS: 0000503568 prowadzony przez: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 646-293-36-92.  1. Uczestnik Programu1. Podstawę prawną Programu Partnerskiego stanowią art. 919-921 Kodeksu Cywilnego.
2. Uczestnikami Programu są Partner oraz Klient Polecony.
3. Użytkownik po dokonaniu rejestracji może korzystać z funkcjonalności Programu Partnerskiego, otrzymuje indywidualny Kod, który może wykorzystywać jako sposób do promowania serwisu sklep.bodymania.pl w kontekście swojego konta.
4. W Programie Partnerskim nie mogą brać udziału pracownicy sklep.bodymania.pl.
5. Polecenie Klienta (zwane dalej „Poleceniem”) to wykonanie przez Partnera działania, w wyniku którego Klient Polecony dokona rejestracji a następnie zamówienia w sklep.bodymania.pl.
6. Do uczestnictwa w Programie niezbędne jest posiadanie konta w sklepie sklep.bodymania.pl.
7. Klientem Poleconym w Programie może być jedynie Klient mający miejsce zamieszkania, albo siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który przed dokonaniem zamówienia usługi nie posiadał w sklep.bodymania.pl aktywnego konta.
9. Uczestnik Programu otrzymuje od Organizatora dostęp do Panelu Partnerskiego, które służy do zarządzania Programem od strony Partnera. Dane dostępowe do Panelu Partnerskiego zostaną przesłane na podany przez Partnera adres email.  1. Zasady wypłacania premii za zamówienia Klienta Poleconego1. Partner może korzystać jedynie z wersji reklam serwisu sklep.bodymania.pl, które znajdują się w Panelu Partnerskim. Inne wersje reklamy mogą być używane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora
2. Podstawą naliczania premii jest zakończenie zakupu przez Klienta Poleconego w sklepie internetowym sklep.bodymania.pl, bieżący monitoring stanu zamówień umożliwia Panel Partnerski.
3. Premie rozliczane są w cyklu miesięcznym, przy czym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia jest generowany przez Organizatora dokument, który znajdować się będzie w Panelu Partnerskim.
4. Zasada obliczenia premii jest następująca:

I poziom – 5% od wartości zamówień (bezpośrednie polecenia – Twoi znajomi)
II poziom – 2% od wartości zamówień (pośrednie polecenia - znajomi Twoich znajomych)
III poziom – 1% od wartości zamówień (pośrednie polecenia z kolejnego poziomu)Przykład:

I poziom – poleciłeś sklep 20 znajomym – z każdego zamówienia otrzymujesz 5% prowizji
II poziom – każdy z Twoich znajomych polecił sklep 10 osobom, 20 x 10 =
200 osób – z każdego zamówienia otrzymujesz 2% prowizji
III poziom – każdy znajomy Twoich znajomych polecili sklep 10 osobom, 200 x 10 = 2000 osób – z każdego zamówienia otrzymujesz 1% prowizji

Jeżeli przyjmiemy że każde zamówienie stanowi równowartość 100zł to prowizja będzie kształtować się następująco:
I poziom – 20 x 100zł = 2000zł, Twoja prowizja - 2000zł x 5% = 100zł
II poziom – 200 x 100zł = 20 000zł, Twoja prowizja – 20 000zł x 2% = 400zł
III poziom – 2000 x 100zł = 200 000zł, Twoja prowizja – 200 000zł x 1% = 2000zł

W sumie: 2 500zł5. Powiązanie pomiędzy Partnerem a Klientem Poleconym jest tworzone automatycznie na podstawie przechwyconego Kodu osadzonego w reklamie publikowanej przez Partnera.
8. Partner nie może umieszczać reklamy Organizatora na witrynach, które łamią polskie prawo w jakiejkolwiek postaci.
9. Partner nie może umieszczać reklamy Organizatora na witrynach , które naruszają prawa osób trzecich jak i samego Organizatora, lub naruszają dobre imię Organizatora.  1. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Partnerskim1. Podstawą rezygnacji z uczestnictwa w Programie Partnerskim ze strony Partnera jest pismo zawierające takowe żądanie. Wypłata premii następuje wtedy w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia pisma.
2. Podstawą wykluczenia Partnera ze strony Organizatora jest naruszenie niniejszego regulaminu, pkt. III ppk 8, pkt III ppkt 9. Organizator przed ostatecznym wykluczeniem wystosuje do Partnera pismo z żądaniem zaprzestania rozpowszechniania nieautoryzowanej wersji reklamy.

Jeżeli w ciągu dwóch tygodni sytuacja nie ulegnie zmianie wykluczenie Partnera z Programu Partnerskiego zostaje uskutecznione. Wypłata premii w tym przypadku zależy od rozmiaru szkód do jakich przyczynił się Partner, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Organizator o czym pisemnie informuje Partnera w terminie do dwóch tygodnia od dnia wykluczenia.

Bodymania
Bodymania
BODYMANIA - PROGRAM PARTNERSKI
Chronimy Twoje zakupy
Bezpieczne zakupy w Bodymanii
Zaufane opinie
Bezpieczne zakupy w Bodymanii
Polub nas na Facebook'u
Subskrybuj nasz kanał

 
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.